Vi tilbyder

55 37 60 90

Vi udfører mange forskellige opgaver


  1. Vi kan selvfølgelig skære glas, spejle og lamineret sikkerhedsglas. 2-3-4 og 6 mm glas er lagervare, ligesom 3 mm spejl.
  2. Forsatsruder laves på mål.
  3. Almindeligt glarmesterarbejde, som at montere glas i gamle rammer med kit.
  4. Brusedøre i hærdet sikkerhedsglas.
  5. Indramning af broderier, fotos, plakater, trøjer osv.
  6. Udskiftning af gamle termoruder til nye Energi-A-Ruder. Også Velux. Her kan man sagtens bare skifte ruden.
  7. Levering og montering af store spejle.
  8. Butiksruder. Vi har løftevogne op til 400 kg.
  9. Døgnvagt. Eneste glarmester i Vordingborg kommune som er tilknyttet Glarmestrenes Døgnvagt.


Trænger dine vinduer eller døre til en udskiftning?


HD-Glas udskifter dine gamle døre og vinduer og med nyt.


Vi leverer elementer fra bl.a. KPK.


Energi-A-Ruder

Vi leverer selvfølgelig også Energi-A-Ruder. Ofte er træværket godt og sundt. Her kan man nøjes med at skifte selve ruden. Mange tror at det ikke kan lade sig gøre, da de tror at Energi-A-Ruder er meget tykkere end almindelige termoruder. Så man sparer en hel del penge og tid hvis man kun skifter glasset. Man skal ikke tapetsere om, lægge nye fuger osv.


Der er faktisk lavet beregninger på, at den bedste energirenovering er at skifte fra termoruder til energiruder i de gamle rammer. Men hvis det er helt skidt med træværket på de gamle døre og vinduer, skifter vi også dem.


Efter isolering af sit tag/loft, så er udskiftning til energiruder den mest økonomiske energirenovering man kan foretage sig. Det er en forholdsvis lille investering med en hurtig tilbagebetalingstid.


Vi yder 5 års totalgaranti mod punktering af dine nye Energi-A-Ruder.

Den bedste sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde, får De ved at gå til en faguddannet glarmester.

Alle vores energiruder har 5 års totalgaranti. Det vil sige du får skiftet ruden uden beregning ved punktering. De leveres kun fra danske fabrikker, som igen overholder garantier osv.


Døre og vinduer har 10 års garanti.
Derudover er vi medlem af Danmarks bedste garatiordning.
Den bedste sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde, får De ved at gå til et medlem af Glarmesterlauget i Danmark.Hvorfor?

Glarmesterlauget har oprettet en garanti- og klageordning, der omfatter alle Glarmesterlaugets medlemmer.


Garantien går i korthed ud på, at Glarmesterlauget i Danmark indestår for, at en kundes berettigede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt.


Det kommer kunden tilgode

Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af Glarmesterlauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlaugets Garantiordning, hvis afgørelse glarmesteren altid er pligtig til at efterkomme og som Glarmesterlauget om nødvendigt vil drage omsorg for bliver efterlevet. Kunden har også mulighed for at indbringe sit krav mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet (kun private kunder) eller domstolene, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder. Garantiordningen dækker krav op til 200.000,00 kr. inkl. moms.Åbningstider mandag - tirsdag 10.00 - 17.00, onsdag i følge aftale, torsdag - fredag 10.00 - 17.00, lørdag 10.00 - 13.00.


Derudover i følge aftale. Bare ring 55 37 60 90.


HD-Glas Algade 24b 4760 Vordingborg 55 37 60 90   CVR-NR: 26 66 31 72